January 24, 2019

הסרטון הרשמי- 1digital

January 24, 2019

אז אני עומד להקים עמוד ולבנות אותו בסטרים, תצטרפו למסע- עדיין בהקמה

January 24, 2019

ממשיך היום משלב הסקיצה החיה לשלב הביצוע מ-0, ננסה גם לעשות סטייג’ינג על הדרך 🤩

https://youtube.com/watch?v=4B58Yog_edA%3Fstart%3D65